19K e quel lettore dell’Azerbaigian

Tra i lettori e le lettrici di QuanteScene! ce n’è uno – uno solo – che vive in Azerbaigian. L’ho scoperto oggi, 31 dicembre. 

Mi chiedo e gli chiedo: perché uno che vive in Azerbaigian si interessa alle cose che accadono nei teatri qui intorno, come dice il sottotitolo di questo blog?

La stessa cosa potrei domandare a quello che vive in Senegal (o perlomeno, dal Senegal si è connesso), sempre uno solo. O a quello equadoregno, a quello islandese. Chissà, magari su QuanteScene! ci arrivano un po’ per caso.

Magari un po’ per caso ci arrivano anche gli altri 19k (gli altri diciannovemila) che sono approdati qui dall’aprile 2017 (cioè da quando si è inaugurato questo blog) a oggi.

cartellino 19k

Oggi, che è il 31 dicembre, il giorno che ci si fa gli auguri. Insomma: buon nuovo anno a tutti i diciannovemila, soprattutto a quelli e quelle che vivono in Azerbaigian, a Singapore, a Malta, nella Città del Vaticano…

statistiche sito robertocanziani.eu al 31_12_19

19k və Azərbaycanda bir oxucu

QuanteScene oxuyanlar arasında! Azərbaycanda yaşayan biri var, yalnız biri var. Bu gün, 31 dekabrda bildim.

Görəsən, Azərbaycanda yaşayan kimsə bu bloqun alt yazılarında deyildiyi kimi, ətrafındakı teatrlarda baş verənlərə niyə əhəmiyyət verir?

Eyni şeyi Seneqalda yaşayan birinə (və ya heç olmasa, Seneqaldan bağladı) soruşa bilərdim, yalnız bir. Və ya Ekvador, İslandiya bir. Kim bilir, bəlkə QuanteScene-də əldə edirlər! təsadüfən.

Bəlkə təsadüfən və ya məqsədlə digər 19k (yəni on doqquz min) 2017-ci ilin aprel ayından (yəni bu bloq açıldığı gündən) bu günə qədər buraya endi.

Bu gün, 31 dekabr. Özümüzə xoş bir yeni il arzuladığımız gün. Beləliklə, bir sözlə: bütün on doqquz min nəfərə, xüsusilə də Azərbaycanda, Sinqapurda, Maltada, Vatikan şəhərində yaşayanlara təbrik edirəm …

19k and one reader living in Azerbaijan

Among the readers of QuanteScene! there is one, only one, who lives in Azerbaijan. I found out today, December 31st.

I wonder: why does someone who lives in Azerbaijan care about the things that happen in the theatres around here, as the subtitle of this blog says?

The same thing I could ask to the one living in Senegal (or at least, who from Senegal has connected), one only again. Or to the Ecuadorian one, to the Icelandic one. Who knows, maybe they got on QuanteScene! by chance.

Maybe by chance, maybe on purpose, other 19k (that is, nineteen thousand) have landed here since April 2017 (ie. since this blog was inaugurated) to today.

Today, which is December 31st. The day we wish ourselves a happy new year. So, in short: happy new year to all nineteen thousand, especially to those who live in Azerbaijan, Singapore, Malta, in the Vatican City…

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.